Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επιμορφωτικών συναντήσεων που διοργάνωσε το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας με περιεχόμενο την διδακτική του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο.

  • την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 - 1ο Γυμνάσιο Λάρισας (αίθουσα διαδραστικής διδασκαλίας 1ος όροφος, Ανθίμου Γαζή και Ηπείρου)
  • την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 - 1ο Γυμνάσιο Λάρισας (αίθουσα διαδραστικής διδασκαλίας 1ος όροφος, Ανθίμου Γαζή και Ηπείρου)
  • την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 - Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας -8ος όροφος (Χείρωνος & Επτά Πλατανίων, Συγκρότημα Μουρτζούκου, Βόλος) και
  • την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 - Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας -8ος όροφος (Χείρωνος & Επτά Πλατανίων, Συγκρότημα Μουρτζούκου, Βόλος)

Η συγκεκριμένη δράση αποφασίσθηκε από την 4η Τακτική Ολομέλεια Β΄ Περιόδου του ΠΕΚΕΣ και οργανώθηκε δια των Συντονιστών Ε.Ε. ΠΕ02 Ιουλίας Κανδήλα και Αναστασίου Μάτου.
Αναλυτικά το περιεχόμενο των συναντήσεων ήταν:
α) Σύντομη παρουσίαση του Νέου Προγράμματος Σπουδών Ιστορίας: Ιουλία Κανδήλα
β) Ενσωμάτωση των ιστορικών πηγών στη διδασκαλία της Ιστορίας του Γυμνασίου: διδακτικά οφέλη, διδακτικές δυσκολίες και αντιμετώπισή τους: Αναστάσιος Μάτος
Τις συγκεκριμένες επιμορφωτικές συναντήσεις παρακολούθησαν σαράντα οκτώ (48) διδάσκοντες την Ιστορία από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ν. Λάρισας και αντίστοιχα εξήντα (60) εκπαιδευτικοί από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ν. Μαγνησίας (των Σχολείων Επιστημονικής Ευθύνης των Συντονιστών Ιουλίας Κανδήλα και Αναστασίου Μάτου)
Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο υλικό που συζητήθηκε και αναλύθηκε στην επιμορφωτική συνάντηση, μπορούν να το κατεβάσουν από εδώ: https://drive.google.com/drive/folders/1uJfjpTnTPzIM7szwLcH3c1BqUzuiHZti?usp=sharing