Την Τρίτη, 19/11/2019 και την Τετάρτη, 20/11/2019 οι Δ/ντές-ντριες & οι Προϊστάμενοι-ένες των Σχολικών Μονάδων Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης της Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 Καραγιώργου Αικατερίνης του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας συμμετείχαν στις παρακάτω επιμορφώσεις και συναντήσεις συνεργασίας:

  1. Τρίτη, 19/11/2019 και ώρα 11:30π.μ.-14:00μ.μ., στο 2ο Δημ. Σχολείο Τρικάλων (Ταχ. Διεύθυνση: Πάροδος Καρδίτσης, τηλ. 2431027086, ΤΚ 42100, Τρίκαλα), για τους δ/ντές-ντριες και προϊσταμένους/νες των σχολικών μονάδων της 5ης Ενότητας Ν. Τρικάλων.
  2. Τετάρτη, 20/11/2019 και ώρα 11:30π.μ.-14:00μ.μ., στο Επιμελητήριο Λάρισας - Κεντρική Αίθουσα Συνεδριάσεων (Ταχ. Διεύθυνση: Παπακυριαζή 44, ΤΚ 41222, Λάρισα), για τους δ/ντές-ντριες των σχολικών μονάδων της 5ης Ενότητας Ν. Λάρισας.

Ειδικότερα, οι Θεματικές και το Πρόγραμμα των επιμορφωτικών συναντήσεων και συναντήσεων συνεργασίας είχαν ως εξής:

i. Επιμόρφωση με θέμα: «Ο ρόλος του διευθυντή στη διαμόρφωση θετικού κλίματος, ως παράγοντας αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής μονάδας» (11:30 π.μ. - 13:15 μ.μ.), όπου με αφετηρία την «ταυτότητα» και την ιδιαιτερότητα της κάθε σχολικής κοινότητας με τα ορατά και αόρατα στοιχεία της, θα εστιάσουμε στο ρόλο του/της διευθυντή-ντριας στη διαμόρφωση (ανοιχτού) τύπου σχολικού κλίματος που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας.

ii. Συνάντηση Συνεργασίας με θέμα: «Πορεία & ανατροφοδότηση εκπ/κού έργου των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης 5ης Ενότητας», » (13:15 μ.μ. - 14:00 μ.μ.), στην οποία οι διευθυντές/ντριες, προϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων μπορούν να θέσουν προς συζήτηση (παιδαγωγικά) θέματα, που αφορούν στην πορεία του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων τους.

Συνημμένα τα υλικά της επιμόρφωσης