Παύλου Νικόλαος - ΠΕ01 Θεολόγων: e-class

Κανδήλα Ιουλία - ΠΕ02 Φιλολόγων: e-class

Ντάμπλιας Χρήστος - ΠΕ02 Φιλολόγων: e-class 

Μάτος Αναστάσιος - ΠΕ02 Φιλολόγων: e-class

Φούντα Αγγελική - ΠΕ02 Φιλολόγων: e-class

Μπουραζάνας Κωνσταντίνος - ΠΕ03 Μαθηματικών: e-class

Παναγιώτου Κωνσταντίνος - ΠΕ03 Μαθηματικών: e-class

Διαμαντής Νικόλαος - ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών: e-class

Σπανός Σεραφείμ  - ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών: e-class

Μπλιούμης Αντώνιος - ΠΕ82 Μηχανολόγων: e-class

Λιάπης Ευθύμιος - ΠΕ88 Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος: e-class