Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Θεσσαλίας υλοποίησε τη Δευτέρα 06/04/2020 επιμόρφωση σε συνθήκες ζωντανής μετάδοσης στο Youtube για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (τάξεις υποδοχής ΖΕΠ, ΔΥΕΠ) στην Πρωτοβάθμια (Προσχολική, Δημοτική) και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με θέμα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το βίντεο της επιμόρφωσης  μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ:

Δευτέρα 06/04: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση παιδιών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

https://youtu.be/0jFmuI8JwHg


 

Το υλικό της επιμόρφωσης επισυνάπτεται παρακάτω: