Theologis

 

Δελτίο τύπου για την ενημερωτική συνάντηση με γονείς

Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και ώρες 11:00-13:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική / επιμορφωτική συνάντηση που συνδιοργανώθηκε από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας με θέμα: «Σχολείο & γονείς: Συνεργασία & Συμπόρευση».
Στη συνάντηση συμμετείχαν Διευθύντριες / Διευθυντές των σχολικών μονάδων κάθε βαθμίδας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας καθώς και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων. Τη συνάντηση άνοιξε ο κος Στέφανος Θεολόγης, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Καρδίτσας που ανέδειξε την κρισιμότητα της ύπαρξης και λειτουργίας των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων σε κάθε σχολείο και τόνισε την κρισιμότητα τέτοιων εκδηλώσεων που φέρνουν σχολείο και γονείς σε συμπόρευση. Ο κος Κωνσταντίνος Γκόλτσος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας και ο κος Κωνσταντίνος Ζαχαρής, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, απηύθυναν χαιρετισμούς και αναφέρθηκαν στη σημασία της συνεργασίας και της συμπόρευσης σχολείου και οικογένειας. Ο κος Ζαχαρής ανέδειξε τα οφέλη από τη συμπόρευση και συνεργασία του σχολείου και της οικογένειας τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών όσο και για τα αποτελέσματα της φοίτησης των παιδιών που είναι θετικά όταν σχολείο και οικογένεια συμπορεύονται. Οι δύο Διευθυντές Εκπαίδευσης, ανακοίνωσαν πως ετοιμάζουν κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων για γονείς στο πλαίσιο λειτουργίας Σχολής Γονέων στον οποίο θα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στη γονεϊκότητα καθώς και θέματα της εκπαιδευτικής επικαιρότητας. Στη συνάντηση διαβάστηκε χαιρετισμός της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας κας Βασιλικής Ζιάκα στον οποίο χαρακτηρίζεται ως απαραίτητο κάθε σχολική μονάδα να προσδιορίζει τις στρατηγικές και τις πολιτικές που υιοθετεί για τη βελτίωση της συνεργασίας της με τους γονείς καθώς η καλή σχέση σχολείου-οικογένειας µπορεί να επιτευχθεί, αν διαµορφωθούν δίαυλοι επιτυχηµένης επικοινωνίας µεταξύ τους. Τόνισε επίσης, ότι τα πιο αποτελεσµατικά προγράµµατα είναι αυτά που περιλαµβάνουν τους γονείς στις διαδικασίες µάθησης των παιδιών τους.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες εισηγήσεις. Ο κος Βασίλειος Κωτούλας, Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά των νέων νομοθετημάτων για τη συνεργασία σχολείου – οικογένειας. Τόνισε πως τα νέα νομοθετήματα αναδεικνύουν την συνεργασία ως απαραίτητο στοιχείο εξασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης και αναφέρθηκε ειδικότερα στα σημεία της συνεργασίας που στηρίζουν την κατάρτιση προγράμματος αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών. Η κα Γεωργία Καραγιάννη, Προϊστάμενη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΙ.Δ.Ε. Καρδίτσας αναφέρθηκε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σχέσης σχολείου οικογένειας διακρίνοντας την απλή εμπλοκή από τη συνεργασία και τη συμπόρευση στην εκπαίδευση. Ο κος Δημήτριος Καραθάνος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να αποφεύγονται και ενέργειες που πρέπει να υπάρχουν για να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές σχέσεις. Κατέληξε με την πρόταση λειτουργίας του σχολείου και ως πολιτιστικού κέντρου στην κοινότητα στις ώρες που δεν προσφέρεται διδασκαλία. Η κα Μαρία Καριντζιά, Προϊστάμενη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΙ.Π.Ε. Καρδίτσας αναφέρθηκε αναλυτικά στα νομοθετήματα που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σε κάθε σχολική μονάδα, τονίζοντας πως κάθε σχολική μονάδα πρέπει να έχει τον δικό της Σύλλογο Γονέων. Η τελευταία εισήγηση πραγματοποιήθηκε από τη Δικηγόρο Καρδίτσας Σοφία Σιώμου και το θέμα της αφορούσε ζητήματα που προκύπτουν από τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου στις σχέσεις μεταξύ των εν διαστάσει ευρισκομένων / διαζευγμένων γονέων και του σχολείου. Η κα Σιώμου ανέλυσε αρχικά τις έννοιες της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων από τους γονείς τους και με παραδείγματα έδειξε πως οι γονείς δεν χάνουν την γονική ιδιότητα ακόμη και στην περίπτωση που επιλέξουν να μη συνεχίσουν ως ζευγάρι στην ζωή τους.
Μετά τις εισηγήσεις αναπτύχθηκε συζήτηση με αφορμή ερωτήματα που κατατέθηκαν και συμφωνήθηκε πως τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται τακτικά ώστε να παρακινηθούν και άλλοι γονείς να συμμετάσχουν στη λειτουργία του Συλλόγου Γονέων του σχολείου των παιδιών τους.

GoltsosZaharis

 

Karagiani

 

 

Karathanos

 

Karintzia

 

Siomou

 

ZaharisKotoulas