30 6 3

30 6 4

 

30 6 2

30 6 1

 

Το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας δια της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Προσχολικής Παπαδημητρίου Αρτέμιδος διοργάνωσε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 μέσω της πλατφόρμας Cisco WebΕx Events εσπερίδα με τα παρακάτω θέματα:

«Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό» Δρ. Παπαδημητρίου Άρτεμις, Σ.Ε.Ε.

«Πρακτικές μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο» Δρ. Κωτούλας Βασίλης, Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας

«Συνεργασία Σχολείου Οικογένειας. Ερωτήματα- προβληματισμοί» Παναγιώτα Παναγιώτου, Διευθύντρια 3ου Νηπιαγωγείου Λάρισας, Στέλλα Μπούρα, Διευθύντρια 13ου Νηπιαγωγείου Λάρισας, Εύα Βλάχου, Διευθύντρια 29ου Νηπιαγωγείου Λάρισας , Κική Μητσιούλη, Διευθύντρια του 61ου Νηπιαγωγείου Λάρισας.


Συζητήθηκε από τους εισηγητές η αναγκαιότητα της συνεργασίας Σχολείου-Οικογένειας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργασία είναι η ύπαρξη χρόνου γνωριμίας με σκοπό τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης. Σημαντική κρίνεται η θετική επαφή του γονιού με τα δρώμενα του σχολείου, καθώς έτσι το παιδί προσαρμόζεται καλύτερα και οι επιδόσεις του βελτιώνονται. Η ομιλία ολοκληρώθηκε με τη διαπίστωση ότι η τακτική επικοινωνία των δύο μερών, με καλή διάθεση και αμοιβαίο σεβασμό, συντελούν στην ομαλή μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Ευχαριστούμε θερμά τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για την συμμετοχή τους!!!!!