Συνεργασία του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Θεσσαλίας με Επιστημονική Επιτροπή STEAM του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) για την προώθηση του STEAM και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής μέσω Ανοικτών Τεχνολογιών και Ανοιχτού Λογισμικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας δια του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86) Δρ Αλέξανδρου Καπανιάρη εγκαινιάζει τη συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή STEAM του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ). Στόχος της επιστημονικής επιτροπής αποτελεί η προώθηση του STEAM και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής μέσω Ανοικτών Τεχνολογιών και Ανοιχτού Λογισμικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση 4/2019 της ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Θεσσαλίας θα οργανωθούν επιμορφωτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (ΠΕ86) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας μέσω του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86) Δρ Αλέξανδρου Καπανιάρη. Ειδικότερα θα υλοποιηθούν τέσσερις ολοήμερες ημερίδες σύμφωνα με το Ν. 4547/18 και το Π.Δ. 79/2017 για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (8:30 – 14:00) και τέσσερις επιμορφωτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (12:00 – 14:00) στην Καρδίτσα (5/11) την Λάρισα (13/11), τα Τρίκαλα (19/11) και το Βόλο (26/11).
Το πρόγραμμα των ημερίδων και επιμορφωτικών συναντήσεων περιλαμβάνει εργαστήριο και εισηγήσεις για STEAM – Ανοικτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση με εισηγητές: α) τον Δρ. Κωνσταντίνο Καλοβρέκτη, PostDoc, Π.Δ. 407/80 Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Συντονιστής Επιστημονικής επιτροπής STEAM του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), β) τον Δρ. Απόστολο Ξενάκη, PostDoc, Π.Δ. 407/80 Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον Αντώνιο Πλαγερά, Υποψήφιο Διδάκτορα τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (μέλη της επιτροπής για την περιφέρεια της Θεσσαλίας).

Σχετικά με την επιτροπή Επιστημονική Επιτροπή STEAM του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), με στόχο την προώθηση του STEAM και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής μέσω Ανοικτών Τεχνολογιών και Ανοιχτού Λογισμικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκρότησε επιστημονική επιτροπή από μέλη της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας. Το έργο της επιστημονικής επιτροπής είναι να συμβάλλει στην οριοθέτηση της επιστημολογίας του STEAM στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω δράσεων και δημοσιεύσεων, τον συντονισμό καθώς και τη διαμόρφωση υλικού διδακτικών σεμιναρίων STEAM για εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο https://scientix.ellak.gr/, στο https://robotics.ellak.gr/, στο https://edu.ellak.gr/mitroo_ekpedeftikon/ καθώς και σε άλλες αντίστοιχες δράσεις.
Στόχος της επιστημονικής επιτροπής είναι να λειτουργήσει ως γέφυρα γνώσης για να καλύψει το χάσμα μεταξύ των ψηφιακών εφαρμογών/εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την ενίσχυση του STEAM μέσω διδακτικών σεναρίων.